Wellantcollege Amersfoort is een moderne school waar je les krijgt door middel van doelgericht, leerlinggestuurd leren. Dat doen we met speciale lesprogramma’s die zijn gericht op samenwerken en leren in de 21ste eeuw. We gebruiken daarvoor moderne middelen, methoden en technieken die jou extra voordeel geven.

 

Het onderwijs op Wellant sluit aan op wat jij doet én kan. Jouw persoonlijke ontwikkeling staat voorop. Daarom leer je bij ons in je eigen tempo en op je eigen niveau, op de manier die bij jou past. Hoe je leert, dat ligt voor een groot deel aan jou. Samen met de docenten maak je een leertraject dat jou de grootste kans van slagen geeft.

 

Om te beginnen zorgen we er natuurlijk samen voor dat je overgaat naar de volgende klas. In het laatste jaar zorgen we voor de allerbeste voorbereiding op de examens. Zodat jij met succes kan doorstromen naar havo of mbo. 

 

Leren voor de wereld van morgen

 

Ruim zestig procent van de huidige basisschool-leerlingen heeft straks een beroep dat nu nog niet bestaat. Welke beroepen dat zijn gaat die generatie deels zelf bepalen. Ook daarom doen we op Wellant actief aan leerlinggestuurd leren.

 

We geven in de opleiding veel aandacht aan belangrijke, hedendaagse onderwerpen zoals duurzaamheid, groen leven en werken, voeding, klimaat, (groene) technologie en welzijn van mens en dier. Zo vinden de leerlingen straks nog beter voorbereid hun eigen weg in de nieuwe wereld.

 

Les krijgen in een veilige omgeving

 

Bij ons op school kennen we elkaar en zorgen we voor elkaar. We zijn een leuke, kleinschalige school waar je les krijgt in een veilige omgeving. Pesten, discriminatie en geweld accepteren we niet. Daar kun je van op aan! Samen met docenten, medewerkers én ouders of verzorgers doen we ons uiterste best voor elke leerling. Niemand blijft achter. Zo haalt elke leerling de best mogelijke resultaten. Daar doen we het voor.

 

Gezond op school

 

Veilig leren betekent bij ons ook dat je gezond moet blijven. Dat doen we op verschillende manieren. In de kantine op school kun je terecht voor lekker, gezond eten. Daar hebben we zelfs de Gouden Kantineschool voor gewonnen.

 

Is een docent ziek? Dan betekent niet meteen dat de les niet doorgaat. Als het even kan, dan gaan de leerlingen gewoon naar de klas. De docent komt digitaal en geeft les via een beeldscherm. Zo hoef je niks te missen. Je blijft je klasgenoten zien en je loopt geen achterstand op.

 

Ben je zelf ziek? Of moet je om een andere reden voor de zekerheid thuisblijven? Dan gaan we je zoveel mogelijk via de computer lesgeven. Loop je toch een achterstand op? We doen er sowieso samen alles aan om de achterstand in te lopen. Zo krijg jij geen nadeel door iets waar je zelf niks aan kan doen.

 

Actief meewerken aan een betere wereld

 

Op Wellant vinden we het belangrijk om te zorgen voor een positieve invloed op de wereld. Dat geldt voor de school, de docenten en andere medewerkers en natuurlijk de leerlingen. Daarmee zijn we gelukkig niet de enigen. De 193 landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties proberen ook om de wereld op positieve wijze te veranderen. Daarom hebben ze samen zeventien verschillende, duidelijke doelen afgesproken: de zogeheten sustainable development goals (duurzame ontwikkelingsdoelen).

 

Wellantcollege Amersfoort heeft zich verbonden aan deze doelen. We sluiten er op eigen wijze en heel praktisch bij aan. Dat doen we onder andere door middel van onze themaklassen; thema’s die in je hele opleiding terugkomen. Zo ontwikkelen onze leerlingen zich op gebieden die actief door de Verenigde Naties worden ondersteund. Op deze manier helpen we onze leerlingen én op termijn de hele maatschappij vooruit.

 

Kijk voor meer informatie over de duurzame ontwikkelingsdoelen op www.sdgnederland.nl

 

Kom je langs om kennis te maken?

 

www.wellantamersfoortaanmelden.nl