Bij ons kun je examen doen in de volgende leerwegen:

Gemengde leerweg (GL)

De gemengde leerweg (GL) is voor leerlingen die het niveau van de theoretische leerweg hebben, maar het ook leuk vinden om praktisch bezig te zijn. Je volgt naast algemene vakken ook een beroepsgericht programma. Dat gaat dan bijvoorbeeld over gezond eten, milieu, natuur en recreatie, zorg voor dieren, water en energie. Omdat duurzaam denken en doen steeds belangrijker wordt, besteden we daar ook aandacht aan. Belangrijk om te weten is dat de toelatingseisen voor de gemengde leerweg hetzelfde zijn als voor de theoretische leerweg. Je doet hetzelfde schriftelijke examen, dat bestaat uit vijf algemene vakken en één beroepsgericht vak. In het beroepsgerichte vak doe je ook stage-ervaring op. Bij ons op school wordt de gemengde leerweg aangeboden in een inspirerende en duurzame omgeving waar theorie en praktijk elkaar afwisselen. Daarnaast bereiden wij je goed voor op het bedrijfsleven, waarin je je kennis weet toe te passen in praktische situaties. De gemengde leerweg is de start van de praktische route vmbo-mbo-hbo.

Kaderberoepsgerichte leerweg (KB)

Als je liever in de praktijk bezig bent en het niet erg vindt om ook uit boeken te leren is de KB-richting geschikt voor jou.

Basisberoepsgerichte leerweg (BB)

Een beetje theorie, want zonder theorie geen diploma, maar liever leer je door te doen.