Op school krijg je met verschillende mensen te maken. Hieronder zie je wie wat doet en bij wie je terecht kunt met vragen over bepaalde onderwerpen.

Docente en leerling

Docenten

De docenten verzorgen de lessen.

Mentor

Elke leerling heeft een mentor. De mentor houdt samen met jou in de gaten of je schooljaar goed verloopt. Als het nodig is verwijst hij of zij je door naar bijvoorbeeld de coördinator onderwijsondersteuning. Je kunt altijd met vragen of problemen bij je mentor terecht. Ook voor jouw ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt.

Schoolleiders

De schoolleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de school. Op onze school hebben we één teamleider.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is de schakel tussen de mentor, docenten en externe organisaties op het gebied van leerlingenbegeleiding.

Orthopedagoge 

De orthopedagoge helpt de docenten en mentoren bij het opstellen van handelingsplannen en het begeleiden van leerlingen die specifieke aandacht nodig hebben. 

Examensecretaris

Om alle examens goed te laten verlopen heeft elke school een examensecretaris. De examensecretaris zorgt voor de praktische zaken en is aanspreekpunt voor de gang van zaken tijdens de examens.

Vertrouwenspersonen

Als je een probleem hebt op school dat je niet wilt of kunt bespreken met je mentor, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zoekt samen met jou naar een oplossing. Alles wat je vertelt, of het nu gaat over seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld, wordt vertrouwelijk behandeld.

Decaan en LOB-coördinator (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)

Moet je een vakkenpakket of een studie kiezen? De LOB-coördinator zorgt ervoor dat je gedurende je hele schoolperiode goed voorbereid wordt op dit keuzeproces. De decaan weet alles over vervolgopleidingen en de beroepen waar je voor kunt kiezen. De decaan weet precies welk vakkenpakket je nodig hebt en wanneer er open dagen zijn op vervolgonderwijs zoals mbo-scholen of de havo.

Conciërge

De conciërges zijn jouw eerste aanspreekpunt op school met betrekking tot de aula, klusjes, corveediensten en schoolwacht. Daarnaast zijn beide conciërges in het bezit van een E.H.B.O.-diploma en zullen daar waar nodig eerste hulp verlenen en eventueel contact op nemen met ouders en eventueel medische hulpdiensten.

Telefoniste

De telefoniste is de eerste persoon die je spreekt als je telefonisch contact opneemt met onze school. Ook houdt zij bij wanneer je te laat komt of uren gemist hebt. Wanneer je ouders niet gebeld hebben over jouw afwezigheid, wordt er contact op genomen met je ouders en zijn de gemiste uren ongeoorloofd. Het is dus heel belangrijk dat de telefoniste hoort van jouw ouders, wanneer je ziek bent of ergens naartoe moet.

Stagecoördinatoren

De stagecoördinator adviseert bij het zoeken naar een stageplaats, helpt bij het maken van een stageverslag, onderhoud contacten met het stagebedrijf. De stagecoördinator brengt ook regelmatig bezoeken aan de bedrijven.