• Download het inschrijfformulier.
 • Print het formulier en neem het samen met het formulier dat je van de basisschool ontvangt (bijv. ELK- of OT-formulier met daarop je schooladvies) mee naar de inschrijfmomenten.

Uitleg over aanmelding, inschrijving en toelating.

Wat zijn de voorwaarden voor de toelating van uw kind op onze school? Wanneer wordt een voorlopige inschrijving definitief? Antwoorden op deze en andere vragen over het inschrijven, aanmelden en toelaten vindt u hier.

 

Wat hebben wij nodig?

Het inschrijfformlier van onze school, het ELK- of OT-formulier (indien niet voorhanden, een formulier van de basisschool met daarop je advies). Daarnaast moeten wij inzage hebben gehad in je geldige legitimatiebewijs of uittreksel uit de basisadministratie. 


De toelatingscommissie

Of een leerling uiteindelijk wordt toegelaten, bepaalt de toelatingscommissie. We kunnen alleen leerlingen plaatsen met een passend advies van de basisschool en waarvan wij de juiste ondersteuning kunnen bieden. In onze regio worden geen LWOO-indicaties meer afgegeven, maar we bieden als school wel dezelfde ondersteuning. 

  

Kernprocedure

Onze school valt onder het samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden. Binnen het samenwerkingsverband vallen de leerlingen van scholen uit de regio Amstelland: de gemeenten Aalsmeer (en Kudelstaart), Amstelveen (en Ouderkerk aan de Amstel) en Uithoorn (en De Kwakel) en de regio Meerlanden (gemeente Haarlemmermeer).

 

Leerlingen die zich uit de regio Amstelland gemeenten aanmelden, dienen dit te doen volgens de Kernprocedure Amstelland 2020-2021. In het kort betekent dit voor Wellantcollege de Groenstrook het volgende: 

 • De basisschool reikt iedere leerling éénmalig een op naam gesteld ELK- aanmeldingsformulier voortgezet onderwijs 2020-2021 uit (uiterlijk 28 februari*). Op dat formulier staat basisschooladvies en dient u aan te geven welke school uw eerste en tweede voorkeur heeft.
 • U levert het bovengenoemd op naam gestelde aanmeldingsformulier met voorkeurslijst uitsluitend in op de school van uw eerste voorkeur. Leerlingen die op meer scholen aangemeld blijken te zijn, worden onderaan de lijst gezet.
 • Een leerling meldt zich aan op de Groenstrook door afgifte van het op naam gestelde ELK- aanmeldingsformulier samen met het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier van de school. Het inleveren geschied tijdens een intakegesprek waarbij (ook) de leerling aanwezig dient te zijn Dit kan (alleen) in de periode van 2 t/m 6 maart 2020*.
 • Vanaf het moment dat de bovengenoemde formulieren zijn ingeleverd, vraagt de Groenstrook met behulp van het ELK-formulier informatie op bij de basisschool.
 • 1e Behandelingsronde: t/m vrijdag 13 maart 2020*. In deze periode behandelen de VO-scholen alle leerlingen die zich hebben aangemeld. Deze leerlingen worden behandeld alsof zij zich gelijktijdig hebben aangemeld en dus niet op volgorde van binnenkomst van de aanmelding.
 • Mocht er op een school sprake zijn van over-aanmelding, dan vindt op vrijdag 27 maart 2020 een decentrale loting plaats. Er volgt op dat moment nog geen uitspraak.
 • Op dinsdag 30 maart* vindt de centrale plaatsing en loting plaats van leerlingen die op hun school van eerste keuze zijn uitgeloot.
 • Plaatsingsbesluit: er wordt naar gestreefd op woensdag 1 april* de brieven te verzenden en alle ouders en kinderen te informeren over de plaatsing.
 • Op 2 of 3 april* moeten ouders van leerlingen die niet op de school van hun eerste keus zij geplaatst, hun kind aanmelden op de school waar hun kind bij de centrale plaatsing en loting een plek heeft gekregen. Vanaf 4 april* vervalt de garantie op deze plek.

 

Zie voor meer informatie “Scholengids 2020, Kernprocedure Amstelland”

Kijk voor meer informatie over het samenwerkingsverband op https://www.swvam.nl/ 


Leerlingen van scholen buiten de regio Amstelland

Voor deze leerlingen geldt in principe dezelfde procedure. De regio Ronde Venen werken met een Onderwijs Transparant-formulier i.p.v. een ELK-formulier. Voor leerlingen uit de regio Haarlemmermeer wordt om een schoolformulier waarop het officiële advies staat, gevraagd. De regio Amsterdam werkt ook met een ELK-formulier.

Kijk voor meer informatie op de site van samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden: www.swvam.nl

 
Procedure voor zij-instroom

 • Aanmelden voor leerjaar 2 of 3 dient te gebeuren volgens de zij-instroom procedure zoals die is afgesproken binnen onze regio.
 • U moet uw kind eerst aanmelden voor de wachtlijst via het centraal aanmeldformulier.
 • Tevens moet u ons Inschrijfformulier de Groenstrook invullen en opsturen/langsbrengen. Dit ingevulde formulier is geen definitieve inschrijving. Dat kan pas aan het eind van het schooljaar, als bekend is of er ruimte is in de verschillende klassen/leerjaren en als de leerling ook plaatsbaar is.

 

Meer weten over de procedure voor zij-instroom? Download dan hier de procedure.
Kijk voor meer informatie over het samenwerkings verband op https://www.swvam.nl/

 

Om tot inschrijving over te kunnen gaan wordt er gekeken naar:

 • De beschikbare plaatsen die onze school volgend schooljaar biedt. Wij weten dit pas na de overgangsvergadering.)
 • Wanneer is er een plek beschikbaar? De volgorde:
 1. Eigen leerlingen gaan voor: zittenblijvers per leerjaar
  b. Verhuizers
  c. Leerlingen die van school moeten wisselen vanwege herprofilering advies (havo/mavo à vmbo), dus met een aantoonbaar vmbo-niveau.
  d. Leerlingen die weg willen vanwege sociaal-emotionele problematiek (deze laatste groep altijd via de zorgcoördinator)
 • Als er beschikbare plaatsen zijn, moet er gekeken worden of de leerling plaatsbaar is. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de overdracht door de school van herkomst en een intakegesprek.
 • De school van herkomst blijft verantwoordelijk voor de begeleiding van de afstroom/zij-instroom en hebben dus ook een inspanningsverplichting/informatie-verplichting. Zonder schriftelijke informatie van de school van herkomst wordt de aanmelding niet in behandeling genomen.
 • Ook de school van herkomst heeft alle informatie over zij-stroom. Bij vragen kunt u zich tot hen wenden.

 

Inschrijving/intake momenten nieuwe leerlingen in 2020:

Maandag 2 maart 2020*

16.00 - 20.00 uur
Dinsdag 3 maart 2020*                                           
15.00 - 18.00 uur

Woensdag 4 maart 2020*

15.00 - 18.00 uur