Contact met ouders

De school vindt contacten met ouders erg belangrijk. Daarom zijn er verschillende momenten waarop ouders met de leraren van school in gesprek kunnen. Misschien hebben je ouders wel meer vragen of zijn er bijzondere omstandigheden. Dan kunnen ze hiervoor altijd een afspraak maken of bellen met de mentor of docent. Want soms is een telefoontje al genoeg.

Algemene informatie sturen wij per post of e-mail of we geven jou een brief mee voor je ouders. Een aantal keer per jaar is er een oudercontactavond waarbij je ouders een afspraak kunnen maken met de mentor of andere docenten. Ook worden er algemene ouderavonden georganiseerd om je ouders op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen op school.

Via ons leerlingvolgsysteem Trajectplanner hebben ouders toegang tot je cijferlijst, je verzuimgegevens en je rooster. Over je voortgang heeft de mentor mailcontact met je ouders.

 

Je ouders worden ook regelmatig geïnformeerd via onze digitale nieuwsbrief, het Wellbericht. In deze nieuwsbrief staan allerlei onderwerpen zoals de schoolactiviteiten.

Schoolkosten

Wellantcollege betaalt je schoolboeken en ander noodzakelijk lesmateriaal. De boeken of licenties voor digitaal lesmateriaal bestellen jij of jouw ouders zelf. De boekenpakketten worden thuis bezorgd. Je moet wel netjes met de boeken omgaan, want als je ze kwijt raakt of beschadigt krijgen je ouders hiervoor een rekening. Naast de boeken heb je schoolspullen nodig zoals een schooltas, atlas, agenda, etui met inhoud, rekenmachine, woordenboeken, sportkleding e.d. Deze spullen koop je zelf.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school organiseert extra activiteiten die leuk en leerzaam zijn. Voorbeelden hiervan zijn een introductieweek en excursies. Hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze activiteiten kunnen deel uitmaken van het onderwijsprogramma. Indien er geen betaling is ontvangen, wordt een alternatief lesprogramma geboden. Daarnaast biedt de school een aantal extra voorzieningen waar kosten aan verbonden zijn bijvoorbeeld de schoolfotograaf of het huren van een kluisje. Je kunt kiezen of je hiervan gebruik wilt maken.

Bijdrage themaklassen

Voor de (niet-verplichte) themaklassen wordt een extra bijdrage gevraagd. Voor de kookklas ligt dit bedrag rond € 80,-. Dit is inclusief materiaal en excursies. Voor de Paardenklas ligt dit bedrag rond de € 290,- inclusief vervoer naar de manage, excursies maar exclusief kleding. Voor de Tecklas ligt het bedrag rond de € 85,-