ROSA Opleidingsschool
Deze school is partner van de Regionale Opleidingsschool Amstelland e.o.

Dit partnerschap bestaat uit zestien VO-scholen en zes Amsterdamse lerarenopleidingen. De scholen bevinden zich in en rond Amsterdam, Amstelveen en de Haarlemmermeer. De partners zijn samen verantwoordelijk voor het opleiden van eerste- en tweedegraads docenten. Daarnaast wordt binnen het partnerschap actief samengewerkt op het gebied van inductietrajecten voor starters, voortgezette professionalisering en onderzoek. 


Voor meer informatie en stagemogelijkheden, zie:  www.opleidingsschoolrosa.nl