Aanmeldingsprocedure Wellant vmbo Houten 2021-2022

Alle scholen in de regio Utrecht-Zuid hebben dezelfde aanmeldprocedure. Deze loopt via de basisschool. De aanmeldprocedure geldt voor leerlingen die wonen in Houten, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen. Via deze folder willen we u graag informeren over de hoofdlijnen van de aanmeldingsprocedure. Bekijk hier de PDF. De data genoemd in dit bestand zijn ivm de omstandigheden omtrent corona aangepast. De procedure is verder gelijk gebleven. De data genoemd op onze site zijn de meest recente. 

 

Aanmelden en instromen in leerjaar 1, 2, 3 of 4 van dit schooljaar 2020-2021 is niet meer mogelijk, tenzij het om een verhuizing naar onze regio gaat, dan is een uitzondering wellicht mogelijk.

 

Themaklassen Paard, Kook en Carrousel

Bij aanmelden bij Wellantcollege wordt er naast het niveau ook voor een themaklas gekozen: kookklas, paardenklas of carrousel (diverse thema’s). Leerlingen zullen hier een dagdeel in de week mee bezig zijn. Leerlingen worden op volgorde van binnenkomst van (ondertekende) aanmelding ingedeeld op themaklas van voorkeur. Voor de paardenklas en kookklas is het aantal plaatsen beperkt. Voor de paardenklas en kookklas worden extra kosten in rekening gebracht (Kookklas €80,- per jaar. Paardenklas €175,- per jaar).

 

Bij over-aanmelding wordt de leerling bij Carrouselklas ingedeeld. De leerling ontvangt hierover schriftelijk bericht.

 

Aanmelden van buiten samenwerkingsverband Zuid-Utrecht

(leerling niet woonachtig in Houten, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein of Vianen)

Alle leerlingen kunnen vanaf november via Onderwijstransparant (OT) bij ons aangemeld worden. Wij kunnen ons voorstellen dat dit wellicht kan leiden tot werkdruk voor de leerkracht van groep 8. Daarom accepteren wij ook tijdelijk conceptaanmeldingsformulieren. Wij ontvangen graag op een later tijdstip het “echte” aanmeldingsformulier.

Maakt de basisschool geen gebruik van OT, kunnen ouders/verzorgers bij ons een aanmeldingsformulier opvragen via vmbohouten@wellant.nl of 030-6377024.

 

Onze school maakt geen gebruik van loting.

 

  • Aanmelden voor de eerste ronde kan tot uiterlijk 15 maart 2021.
  • Het aanmeldingsformulier moet voorzien zijn van handtekening van 1 van de ouders/verzorgers. Bij het ontbreken van de handtekening nemen wij de aanmelding niet in behandeling en zullen wij hem terugsturen.
  • Voor de 2e ronde kan alleen aangemeld worden als er op 1 april 2021 op onze site aangegeven staat dat wij nog plaats hebben. Aanmelden voor de tweede ronde kan tot uiterlijk 9 april 2021 voor 17:00 uur.

 

Plaatsen

  • Alle leerlingen krijgen op 1 april 2021 schriftelijk bericht of ze geplaatst zijn (dit gaat om de eerste ronde). Onze school maakt geen gebruik van loting.
  • Mocht uit het onderwijskundig rapport (OKR) blijken dat we de leerling niet in zijn/haar onderwijsbehoefte kunnen voorzien, zullen wij dit met basisschool, leerling en ouders bespreken. Wij zullen dan samen op zoek gaan naar een passende plek voor uw kind.
  • Alle leerlingen die aan de tweede ronde deelnemen, krijgen op 12 april 2021 schriftelijk bericht of ze geplaatst zijn.
  • Alle leerlingen waarvan bijstelling van het schooladvies aan de orde is, zullen geplaatst worden op het niveau dat geadviseerd wordt na bijstelling.