Kleine, veilige school

Wellant vmbo Houten is een kleine en veilige school. We hebben ongeveer 430 leerlingen. Je voelt je er snel op je gemak. Onze docenten kennen alle leerlingen. En de leerlingen kennen alle docenten. Dat geeft een vertrouwd gevoel.

 

Een goede start

De overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs is best pittig en voor sommige ook best een beetje eng. Om je zo goed mogelijk te laten starten kun je bij ons een training volgen. Deze training volg je samen met andere leerlingen die ook bij ons op school gaan starten. Dit doe je al aan het einde van groep 8. In de training wordt gewerkt aan zaken als zelfvertrouwen, opkomen voor jezelf, pesten en omgaan met moeilijke situaties. Ook bereiden we je voor op praktische zaken zoals het omgaan met een rooster, boekentas, agenda en nog veel meer dingen die anders zijn dan op de basisschool. Dit kan je wat extra zekerheid geven zodat de stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs minder groot is. Zo ben je al wat gewend aan je nieuwe school en ken je ook al wat nieuwe schoolgenootjes. 

 

Begeleiding

Wij bereiden je voor op voor op een vervolgopleiding en het leven na Wellantcollege. Je  ontwikkelt niet alleen kennis maar ook vaardigheden. Daarnaast bieden wij jou ook genoeg ruimte om te ontdekken wat jouw persoonlijke kwaliteiten zijn. We dagen je uit in een onderwijsomgeving die past bij jouw belevingswereld en aansluit bij jouw interesses.

 

Onze extra ondersteuning en begeleiding vindt zo veel mogelijk plaats in de lessen. Jouw mentor en docenten verzorgen niet alleen voor goed onderwijs, maar helpen jou ook bij het behalen van goede resultaten, het maken van de juiste keuzes en ondersteunen je als het even niet zo goed gaat. Jij staat centraal. Bij de mentor kun jij altijd terecht, dit is degene die jou de ondersteuning biedt die je nodig hebt om een fijne tijd op onze school te hebben en goede resultaten te halen.

 

In ons ‘Begeleidingsbeleid Wellant Houten’ kun je meer lezen over de begeleiding en ondersteuning die we bieden. Zo kun je hierin bijvoorbeeld lezen hoe we omgaan met leerlingen die met leerachterstanden van de basisschool komen. Of wat bijvoorbeeld onze orthopedagoog voor je kan doen.

 

Dyslexie en dyscalculie

Heb je moeite met lezen of schrijven of rekenen? Dan heb je misschien dyslexie of dyscalculie. Er zijn speciale testen om dit te onderzoeken. Als dyslexie of dyscalculie is vastgesteld, is dat vaak al op de basisschool ontdekt. Voor ons is het belangrijk om te weten of je dyslexie of dyscalculie hebt, want dan kunnen we je beter helpen en er extra op letten bij je schoolwerk, huiswerk, toetsen en zelfs je examen. Je krijgt dan bijvoorbeeld extra tijd of de tekst via een koptelefoon. Onze begeleidingsteam bepaalt samen met jou wat voor jou de beste ondersteuning is.

  

Veiligheid in en om de school

We vinden het belangrijk dat jij te thuis voelt. Dit doen we onder andere door je te beschermen tegen agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. En daar moet jij ook aan meewerken. Dat is prettig voor jou, maar ook voor anderen.

We zorgen ook dat de gebouwen en de materialen waarmee je werkt aan strenge veiligheidseisen voldoen, zodat er met jou en je spullen vrijwel niets kan gebeuren. Voor je persoonlijke spullen, zoals de schooltas en mobieltje, hebben we een kluisje waarin je alles veilig op kunt bergen. Ook hangen er op een aantal belangrijke punten in school camera's, om alles in de gaten te houden.