Op school krijg je met verschillende mensen te maken. Hieronder zie je wie wat doet en bij wie je terecht kunt met vragen over bepaalde onderwerpen. 

 

Docent

De docenten verzorgen de lessen. 

 

Mentor 

Elke leerling heeft een mentor. De mentor houdt samen met jou in de gaten of je schooljaar goed verloopt. Je kunt altijd met vragen of problemen bij je mentor terecht. Ook voor jouw ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt. 

 

Schoolleider 

De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de school. Op onze school hebben we twee teamleiders. Een teamleider voor leerjaar 1 en 2, de onderbouw en één voor leerjaar 3 en 4, de bovenbouw. 

 

Examensecretaris

Om alle examens goed te laten verlopen heeft elke school een examensecretaris. De examensecretaris zorgt voor de praktische zaken en is aanspreekpunt voor de gang van zaken tijdens de examens.  

 

Vertrouwenspersoon 

Als je een probleem hebt op school dat je niet wilt of kunt bespreken met je mentor, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zoekt samen met jou naar een oplossing. Alles wat je vertelt, of het nu gaat over seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld, wordt vertrouwelijk behandeld. 

 

Decaan 

Moet je een vakkenpakket of een studie kiezen? De decaan zorgt ervoor dat je gedurende je hele schoolperiode goed voorbereid wordt op dit keuzeproces. De decaan weet alles over vervolgopleidingen en de beroepen waar je voor kunt kiezen. De decaan weet precies welk vakkenpakket je nodig hebt en wanneer er open dagen zijn op vervolgonderwijs zoals mbo-scholen of de havo. 

 

Zorgcoördinator 

De Zorgcoördinator onderwijsondersteuning is de schakel tussen de mentor, docenten en externe organisaties op het gebied van leerlingenbegeleiding.  

De zorgcoördinator bekijkt samen met de mentor of je extra ondersteuning nodig hebt. Zij kent alle mogelijkheden van extra begeleiding. De zorgcoördinator maakt ook deel uit van het ZorgAdviesTeam (ZAT). Hierdoor kunnen zaken zorgvuldig besproken worden en afspraken snel gemaakt worden. 

  

Verzuimcoördinator 

De verzuimcoördinator houdt de absentie bij, wanneer je ziek bent, te laat komt of ergens naar toe moet. Wanneer je ouders niet gebeld hebben over jouw afwezigheid, dan zijn de gemiste uren ongeoorloofd. 

 

Stagecoördinator 

De stagecoördinator adviseert bij het zoeken naar een stageplaats, helpt bij het maken van een stageverslag, onderhoud contacten met het stagebedrijf. De stagecoördinator brengt ook regelmatig bezoeken aan de bedrijven.  

 

Zorgadviesteam (ZAT) 

Soms is er meer hulp nodig dan de docent of mentor kunnen bieden. We schakelen dan een team van deskundige mensen in, het zogenaamde Zorgadviesteam (ZAT). Het ZAT kan je ook meestal verder helpen.