Aanmelding, inschrijving en toelating Wellantcollege Klaaswaal

 

Anders dan in het verleden, melden de ouders van de leerlingen die nu in groep acht van de basisschool zitten, zélf hun zoon of dochter aan bij Wellantcollege.

 

Om de inschrijving van uw kind compleet te maken hebben we het volgende nodig:

 

  • Onderwijskundig rapport/plaatsingswijzer van de basisschool. Dit ontvangen wij via de basisschool.
  • Wij vragen u een id-bewijs mee te nemen van de toekomstige leerling voor de id-controle.
  • Indien van toepassing een dyslexieverklaring en bijbehorend onderzoeksrapport.
  • Een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier en verklaring van aanmelding.
    Download hier het inschrijfformulier. 

 

Voor vragen die de basisschooldocent niet kan beantwoorden, kunt u contact opnemen met het secretariaat van onze locatie. Dit is Mevr. A. de Man, te bereiken onder telefoonnummer 0186 – 572000 of per e-mail: ade.man@wellant.nl