Aanmelding, inschrijving en toelating Wellantcollege Klaaswaal

 

Anders dan in het verleden, melden de ouders van de leerlingen die nu in groep acht van de basisschool zitten, zélf hun zoon of dochter aan bij Wellantcollege.

 

Om de inschrijving van uw kind compleet te maken hebben we het volgende nodig:

 

  • Onderwijskundig rapport/plaatsingswijzer van de basisschool.
  • Het schooladfviesformulier met de unieke inlogcode van 'Onderwijs Transparant' in geval van bijvoorbeeld een lwoo-indicatie.
  • Een vollledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier en verklaring van aanmelding.
  • Indien van toepassing een dyslexieverklaring en bijbehorend onderzoeksrapport.

 

10 maart 2019 is de sluitingsdatum voor inschrijven van leerlingen met een lwoo-indicatie.

1 april 2019 is de sluitingsdatum voor inschrijven van leerlingen met een vmbo-advies.

Voor vragen die de basisschooldocent niet kan beantwoorden, kunt u contact opnemen met het secretariaat van onze locatie. Dit is Mevr. A. de Man, te bereiken onder telefoonnummer 0186 – 572000 of per e-mail: ade.man@wellant.nl