Kleine, veilige school 

Wellant vmbo Klaaswaal is een kleine en veilige school met ongeveer 412 leerlingen. Je voelt je er snel op je gemak. Onze docenten kennen alle leerlingen. En de leerlingen kennen alle docenten. Dat geeft een vertrouwd gevoel. 

Extra begeleiding  

Er zijn verschillende mensen op school die je begeleiden bij jouw ontwikkeling. Naast docenten en mentoren is het soms prettig om je vragen te stellen aan onze decanen.  

Als je extra begeleiding nodig hebt, dan hebben we een  leerlingbegeleider die je door kan verwijzen naar specialisten die jou extra hulp kunnen bieden. Zo bieden wij remedial teaching aan voor leerlingen met leerproblemen en hebben wij gecertificeerde docenten die SOVA-training kunnen geven. Mocht je extra ondersteuning nodig hebben dan bieden wij extra training zoals rots- en watertraining. Mocht je problemen hebben waar je zelf niet uitkomt, dan kun je altijd terecht bij je mentor. Hij of zij zal je doorverwijzen naar de  vertrouwenspersonen binnen de school. 

Leerwerktraject (Lwt) 

Sommige leerlingen komen in aanmerking voor het leerwerktraject. Dit is een variant van de Basisberoepsgerichte leerweg (BB). Bij Wellantcollege Klaaswaal wordt dit 'De Kumpenie' genoemd. Deze variant is mogelijk vanaf het derde jaar. Hierbij leer je in de praktijk de vaardigheden die horen bij een beroep. Je werkt en leert een paar dagen per week bij een leerwerkbedrijf onder begeleiding van school. De andere dagen volg je les op school. Na het examen stromen de meeste leerlingen door naar niveau 2 van het mbo. 

Lwoo

Bij Wellant vmbo bieden we leerwegondersteunend onderwijs aan. Bijvoorbeeld als je extra ondersteuning nodig hebt om een diploma te halen. Je kunt lwoo tijdens de lessen krijgen, maar ook buiten lestijd of buiten de school.  Lwoo-leerlingen zitten vaak in kleinere klassen. Afhankelijk van testgegevens krijgen leerlingen wél of geen lwoo-indicatie. De docent van de basisschool kan hierin adviseren. 

Maatwerk 

Als je veel moeite hebt met taal of exact, is het mogelijk om in een klein groepje van 6-8 leerlingen extra uitleg te krijgen. Dit noemen we maatwerk-uur taal of maatwerk-uur exact. Elk blok duurt ongeveer 6 weken, telkens wordt een ander onderwerp behandeld. 

Dyslexie 

Heb je moeite met lezen of schrijven? Dan heb je misschien dyslexie. Er zijn speciale testen om dit te onderzoeken. Als dyslexie is vastgesteld, is dat vaak al op de basisschool ontdekt. Voor ons is het belangrijk om te weten of je dyslexie hebt, want dan kunnen we je beter helpen en er extra op letten bij je schoolwerk, huiswerk, toetsen en zelfs je examen. Je krijgt dan bijvoorbeeld extra tijd, een tekst met een groot lettertype of de tekst via een koptelefoon. Onze remedial teacher bepaalt samen met jou wat voor jou de beste ondersteuning is. 

Faalangst

De meeste leerlingen zijn na een tijdje wel gewend aan een nieuwe situatie. Maar het kan zijn dat je jezelf erg druk blijft maken. Bijvoorbeeld bij een proefwerk, een spreekbeurt, of het stellen van een vraag in de les aan de docent. Dan heb je misschien last van faalangst. Helemaal niet erg, want we hebben speciale trainingen die je helpen daarmee om te gaan. 

Veiligheid in en om de school 

We vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt. Daarom nemen we maatregelen tegen agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. Maar we willen ook dat je daar zelf aan meewerkt. Zo blijft het voor iedereen prettig.  

We zorgen dat de gebouwen en de materialen waarmee je werkt aan strenge veiligheidseisen voldoen, zodat er met jou en je spullen vrijwel niets kan gebeuren. Voor je persoonlijke spullen, zoals de schooltas en mobieltje, hebben we een kluisje waarin je alles veilig op kunt bergen. Ook hangen er op een aantal belangrijke punten in school camera's, om alles in de gaten te houden.