De kwaliteit van ons onderwijs.

Voor jouw en je ouders is het belangrijk om te weten of je naar een goede school gaat. We hebben daarvoor een aantal belangrijke gegevens verzameld die je kunt inzien via scholenopdekaart.nl. Je kunt zien hoe we ervoor staan en hoe we het doen. Je vindt er bijvoorbeeld het percentage leerlingen dat een diploma behaalt, met welke examencijfers ze dat doen en hoeveel procent van de leerlingen onvertraagd de onder- en bovenbouw doorloopt. Daarnaast kun je zien wat de ontwikkelingen zijn binnen ons onderwijs, hoe we met lesuitval en pesten omgaan. Maar ook hoe tevreden de leerlingen en ouders over ons zijn.

Klik hier om te zien hoe onze school het doet.

Onze examenresultaten

Afgelopen schooljaar is 96,8% van onze leerlingen geslaagd voor hun vmbo-diploma. Voor GL hadden we een slagingspercentage van 96,4%, voor BB 93,3% en voor KB zelfs 100%! Natuurlijk zijn we erg blij met dit resultaat en trots op onze leerlingen en de docenten. Maar dit is niet het allerbelangrijkste. Want we willen graag dat je een leuke schooltijd hebt.

 

Schoolgids

In de schoolgids staat alle informatie over de school, de leerkrachten en ons vmbo onderwijs. Heel veel van deze informatie vindt u ook op deze website. 

 

Download hier onze schoolgids als pdf.

 

Schoolprofiel 

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat alle informatie over het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van Wellantcollege Klaaswaal. 

 

Download hier het schoolondersteuningsprofiel als pdf.