De schoolse vakken

Net als op andere scholen krijg je bij ons vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, NASK (natuur- en scheikunde), biologie, Duits en sport en bewegen.

Praktijkvakken

Leren door doen. In de eerste en tweede klas volg je praktijklessen. Deze lessen hebben allemaal te maken met groen. De lessen zijn opgedeeld in blokken van een aantal weken en wisselen per periode, zodat je steeds iets anders doet. Samenwerken staat centraal tijdens deze lessen.

Themaklassen

Naast het volgen van de reguliere programma kun je ook themaklassen volgen door te kiezen voor de Tecklas of de Kookklas. Je krijgt dan twee uur per week les waarin je alles leert over wat jij echt leuk vindt.

Lichamelijke oefening (LO2)

Ben jij sportief? Ben je al actief op je sportvereniging met lesgeven of fluit je wedstrijden? Of wil je gewoon meer sporten leren kennen en gezond bezig zijn? Dan is LO2 iets voor jou! 
Je maakt kennis met nieuwe sporten, je leert les- en leidinggeven, observeren en organiseren. Zo werk je aan opdrachten zoals het organiseren van een sportdag, loop je stage en krijg je soms les op externe locaties. Heb jij bij ons LO2 afgerond dan heb je een voorsprong als je verder wilt in sport. Ook als je iets anders wilt doen is LO2 een leerzame, leuke en gezonde aanvulling op je lessen. Als je KB of BB volgt kun je een certificaat halen. Volg je de gemengde leerweg dan kun je LO2 als examenvak volgen. 

Onderbouw

In de onderbouw ligt de nadruk op je persoonlijke vorming. Je leert actief en zelfstandig te leren. Vanaf leerjaar 1 kijken we hoe jij het beste leert, welke thema’s het beste bij jou passen en hoe zelfstandig je bent. Zodat je op jouw niveau alle kerndoelen van de onderbouw haalt.

Bovenbouw

Hier bereid je je voor op het mbo of havo en volg je het examenprogramma. De school plaatst je in de leerweg die past bij de manier waarop jij het beste leert. Meer praktijk of meer theorie. Afhankelijk van de gekozen leerweg doe je examen in een aantal algemene vakken en jouw vakkenkeuze uit het profiel Groen. Doe je TL/mavo dan volg je, in plaats van een beroepsgericht vak, een extra algemeen vak. Volg je de GL of TL/mavo, dan maak je ook een sectorwerkstuk.

De gemengde leerweg in de bovenbouw  

Bij de gemende leerweg volg je naast algemene vakken, een beroepsgericht programma. Dat gaat dan bijvoorbeeld over gezond eten, milieu, natuur en recreatie, zorg voor dieren, water en energie. Omdat duurzaam denken en doen steeds belangrijker wordt, besteden we daar ook aandacht aan. Belangrijk om te weten is dat de toelatingseisen voor de gemengde leerweg hetzelfde zijn als voor de theoretische leerweg. Je doet hetzelfde schriftelijke examen, dat bestaat uit vijf algemene vakken en één beroepsgericht vak. In het beroepsgerichte vak doe je ook stage-ervaring op.