Schooltijden

Op onze school vindt het onderwijs plaats tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Aan het begin van het schooljaar krijg je je rooster. ‘Schooltijd’ betekent niet altijd ‘tijd op school’. Soms vinden activiteiten onder begeleiding ook buiten het schoolgebouw plaats en soms zal je ’s avonds of in het weekend iets moeten doen.

Lestijden

Onze lessen worden ingeroosterd van het eerste tot en met het negende uur.

lessen en pauze Leerjaar 1 en 2 lessen en pauze Leerjaar 3 en 4
1e les 08:10 - 09:00 uur 1e les 08:10 - 09:00 uur
2e les 09:00 - 09:50 uur 2e les 09:00 - 09:50 uur
pauze 09:50 - 10:05 uur 3e les 09:50 - 10:40 uur
3e les 10:05 - 10:55 uur pauze 10:40 - 10:55 uur
4e les 10:55 - 11:45 uur 4e les 10:55 - 11:45 uur
pauze 11:45 - 12:10 uur 5e les 11.45 - 12:35 uur
5e les 12:10 - 13:00 uur pauze 12.35 - 13:00 uur
6e les 13:00 - 13:50 uur 6e les 13:00 - 13:50 uur
7e les 13:50 - 14:40 uur 7e les 13:50 - 14:40 uur
pauze 14:40 - 14.55 uur pauze 14:40 - 14:55 uur
8e les 14.55 - 15:45 uur 8e les 14:55 - 15:45 uur
9e les 15.45 - 16.35 uur 9e les 15:45 - 16:35 uur

Vakanties

Vakanties en vrije dagen Data
Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 1 maart 2020
Pasen 10 t/m 13 april 2020
Meivakantie 18 april t/m 3 mei 2020
Bevrijdingsdag 5 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie 18 juli t/m 30 augustus 2020