Schooltijden

Op onze school vindt het onderwijs plaats tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Aan het begin van het schooljaar krijg je je rooster. ‘Schooltijd’ betekent niet altijd ‘tijd op school’. Soms vinden activiteiten onder begeleiding ook buiten het schoolgebouw plaats en soms zal je ’s avonds of in het weekend iets moeten doen.

Lestijden

Onze lessen worden ingeroosterd van het eerste tot en met het achtste uur.

lessen en pauze tijdstip
1e les 08.25 - 09.15 uur
2e les 09.15 - 10.05 uur
pauze 10:05 - 10.20 uur
3e les 10:20 - 11:10 uur
4e les 11:10 - 12:00 uur
pauze 12:00 - 12:30 uur
5e les 12:30 - 13:20 uur
6e les 13:20 - 14:10 uur
pauze 14:10 - 14.25 uur
7e les 14.25 - 15:15 uur
8e les 15:15 - 16:05 uur

Vakanties

Vakanties en vrije dagen Data
Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 24 februari 2019
Meivakantie (incl. Pasen) 20 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaartsdag 30 mei 2019
Pinksteren 10 juni 2019
Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2019
Roostervrijedagen 29 oktober 2018 & 31 mei 2019