Ouderraad? Wat is de Ouderraad?

De ouderraad vormt de verbindende schakel tussen de ouders/verzorgers en de school en behartigt de algemene belangen van alle ouders. Dit doen wij door de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies te geven over actuele onderwerpen. Om die rol goed te kunnen vervullen willen wij als ouderraad een luisterend oor bieden aan zowel de ouders als de schoolleiding.

 

Wat doet de ouderraad?

Wij bespreken met de schoolleiding allerlei zaken die betrekking hebben op de school en onze kinderen. Denk daarbij aan onderwerpen als: leer- een leefklimaat op school, leerlingbegeleiding, pestprotocol, diploma-uitreiking, schoolregels en afspraken, thema avonden en een ‘gezonde school’. De ouderraad reageert op wat er op school gebeurt én neemt zelf ook initiatieven. Wij delen graag onze kennis met u en zullen uw vragen zo goed mogelijk beantwoorden.

 

De ouderraad en uw ouderbijdrage

De ouderraad beheert uw jaarlijkse ouderbijdrage. Dit is een vrijwillige bijdrage die wel hard nodig is voor het aankopen van zaken waarvoor de overheid geen of onvoldoende vergoeding beschikbaar stelt. Wij doen dan ook een dringend beroep op u om deze ouderbijdrage te betalen.

 

Wie is de ouderraad?

Het Wellantcollege Madestein kent een actieve ouderraad, bestaande uit 8 tot 12 ouders van leerlingen uit leerjaar 1 t/m 4. Per jaar komt de ouderraad zes keer bij elkaar. Er vindt dan ook overleg met de schoolleiding plaats.

 

Meedenken, -praten en -doen met de ouderraad?

Dat kan! Bent u na het lezen van deze informatie ook enthousiast geworden? Wilt u ook uw steentje bijdragen aan de kwaliteit en sfeer van het Wellantcollege Madestein? Of hebt u ideeën over wat er beter of anders kan op onze school? Gezond verstand, interesse in schoolzaken en een actieve houding is alles wat we u vragen. Het vrijblijvend bijwonen van een ouderraad vergadering is ook mogelijk.

 

Neem contact op met de ouderraad door een e-mail te sturen aan ouderraadmadestein@wellant.nl. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Ons e-mail adres: ouderraadmadestein@wellant.nl

 

Leerlingenraad

Als je in de leerlingenraad zit kun je meedenken en advies geven aan de schoolleiding over het onderwijs, schoolactiviteiten en de schoolregels. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de eerste tot en met de vierde klas. Ben jij enthousiast en heb je goede ideeën? Dan ben jij de persoon voor onze leerlingenraad.