De schoolse vakken

Net als op andere scholen krijg je bij ons vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, NASK (natuur- en scheikunde), biologie en mens & maatschappij (alleen bij GL)


Praktijkvakken

Leren door doen. In de eerste en tweede klas volg je praktijklessen. Deze lessen hebben allemaal te maken met groen. De lessen zijn opgedeeld in blokken van een aantal weken en wisselen per periode, zodat je steeds iets anders doet. Samenwerken staat centraal tijdens deze lessen.

Themaklassen

Naast het volgen van de reguliere programma's kun je ook themaklassen volgen door te kiezen voor de paardenklas, de kookklas of voor technologie & toepassing. Je krijgt dan drie uur per week les waarin je alles leert over wat jij echt leuk vindt.

Onderbouw

In de onderbouw ligt de nadruk op je persoonlijke vorming. Je leert actief en zelfstandig te leren. Vanaf leerjaar 1 kijken we hoe jij het beste leert, welke thema’s het beste bij jou passen en hoe zelfstandig je bent. Zodat je op jouw niveau alle kerndoelen van de onderbouw haalt.

Bovenbouw

Hier bereid je je voor op het mbo en volg je het examenprogramma. De school plaatst je in de leerweg die past bij de manier waarop jij het beste leert. Meer praktijk of meer theorie. Afhankelijk van de gekozen leerweg doe je examen in een aantal algemene vakken en jouw vakkenkeuze uit het profiel Groen. Doe je TL dan volg je, in plaats van een beroepsgericht vak, een extra algemeen vak. Volg je de GL of TL, dan maak je ook een sectorwerkstuk.

Maak kennis met profiel groen