Op school krijg je met verschillende mensen te maken. Hieronder zie je wie wat doet en bij wie je terecht kunt met vragen over bepaalde onderwerpen. 


Docent

De docenten verzorgen de lessen. 

Mentor 

Elke leerling heeft een mentor. De mentor houdt samen met jou in de gaten of je schooljaar goed verloopt. Als het nodig is verwijst hij of zij je door naar bijvoorbeeld de coördinator onderwijsondersteuning. Je kunt altijd met vragen of problemen bij je mentor terecht. Ook voor jouw ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt. 

Schoolleider

De Schoolleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de school. Op onze school hebben we twee schoolleiders. Zij houden zich allenbei zowel met de onderbouw en de bovenbouw bezig. 

Coördinator onderwijsondersteuning

De coördinator onderwijsondersteuning is de schakel tussen de mentor, docenten en externe organisatie op het gebied van leerlingenbegeleiding.

 

Examensecretaris

Om alle examens goed te laten verlopen heeft elke school een examensecretaris. De examensecretaris zorgt voor de praktische zaken en is aanspreekpunt voor de gang van zaken tijdens de examens.  

Verzuimcoördinator

De verzuimcoördinator komt in actie als er sprake is van onwettig verzuim en te laat komen zonder een goede reden. Dit kan betekenen dat er een gesprek wordt gevoerd met de leerling over de reden van het onwettig verzuim. Ook met de ouder wordt contact gezocht.

Vertrouwenspersoon

Als je een probleem hebt dat je niet wilt of kunt bespreken met je mentor, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon zoekt samen met jou naar een oplossing. Alles wat je vertelt, of het nu gaat over seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld, wordt vertrouwelijk behandeld. 

Decaan

Moet je een vakkenpakket of een studie kiezen? De decaan zorgen ervoor dat je gedurende je hele schoolperiode goed voorbereid wordt op dit keuzeproces. De decaan weet alles over vervolgopleidingen en de beroepen waar je voor kunt kiezen. De decaan weet precies welke vakkenpakket je nodig hebt en wanneer er open dagen zijn op het vervolgonderwijs. 

Conciërge

De conciërge zorgt dat het gebouw en buitenruimtes er netjes bij staan en is eerste aanspreekpunt voor bijvoorbeeld sleutels en kluisjes. Ook houdt de conciërge toezicht binnen en buiten het schoolgebouw.

Schoolmaatschappelijk werker

De school maatschappelijk werker kan bij lichte problemen met enkele gesprekken de leerling weer verder op weg helpen.

Stagecoördinator

De stagecoördinator adviseert bij het zoeken naar een stageplaats, helpt bij het maken van een stageverslag, onderhoud contacten met het stagebedrijf. De stagecoördinator brengt ook regelmatig bezoeken aan de bedrijven.