Aanmelden op Mavo Stek, hoe doe ik dit?

In groep 8 van de basisschool wordt in veel gevallen de CITO toets gemaakt. De groepsleerkracht brengt een advies uit voor het voortgezet onderwijs. Het advies van de basisschool en de prestaties van de afgelopen 8 jaar (groepen), de entreetoets/drempeltoets en het leerlingvolgsysteem zijn leidend in de toelatingsprocedure van Mavo Stek.

Met dit advies van de groepsleerkracht zoek je een school die goed bij je past. Wij ontvangen de aanmelding voor onze school tezamen met het portfolio van de basisschool. In Dordrecht zorgt de basisschool voor aanmelding bij het voortgezet onderwijs. De aanmelding moet vóór 1 april geschieden. Na ontvangst van het portfolio en het advies van de groepsleerkracht nemen wij een besluit tot aanname van een leerling. Je hoeft dus geen inschrijfformulier te downloaden en op sturen.

 

Voor leerlingen van buiten Dordrecht

Bovenstaande inschrijfformulieren kun je downloaden en samen met je portfolio opsturen naar onze school vóór 1 april. De portfolio wordt samengesteld door je huidige basisschool.