Excursies, muziek, cultuur en een talentenshow

Naast leren is het belangrijk dat je het naar je zin hebt op school. We besteden ook tijd aan buitenschoolse activiteiten zoals bezoeken aan Avifauna, Blijdorp en het Archeon. Ook volg je een cultureel programma. In klas drie krijg je bijvoorbeeld een actieve rol tijdens het muziekproject. En natuurlijk houden we ieder jaar een Kerstgala en talentenshow: Wellanttalent.