Uw kind is van harte welkom op Wellantcollege Utrecht, of het nu gaat om ons regulier vmbo (BB, KB en GL/TL), het Brugjaar of het Groene Lyceum. We gaan er voor zorgen dat uw kind een mooie en leerzame tijd bij ons tegemoet gaat.

 

Een goede overstap van het primair naar het voorgezet onderwijs is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière. Het is dan ook belangrijk dat dat zorgvuldig gebeurd. In de regio Utrecht & Stichtse Vecht zijn er afspraken gemaakt tussen de basisscholen en de middelbare scholen om dit proces goed te laten verlopen. Op de website van het samenwerkingsverband, NaarhetVO, is alle informatie te vinden over de procedure en de planning. Met vragen kunt u terecht op de basisschool van uw kind, maar u kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen.

 

Elke aanmelding op een Utrechtse VO-school gaat via de basisschool. Op jouw basisschool hoor je dan ook precies wat je moet doen om bij ons op school te komen. Meer informatie lees je op de site van NaarhetVO.