Wellant vmbo Utrecht leert leerlingen keuzes maken

Zelf keuzes maken vinden wij belangrijk. Dat moet je namelijk je hele leven doen. Of het nu gaat om de kleding die je vandaag wilt aantrekken of de leuke baan die je straks zoekt. Je moet voortdurend keuzes maken. Maar hoe doe je dat? Wij leren het je.

 

Je leert verantwoordelijkheid dragen

Vanaf de allereerste dag op onze school draagt iedere leerling ook zelf  verantwoordelijkheid. Dit betekent dat van jou een actieve rol verwacht wordt bij alles wat je doet. Docenten en mentoren ondersteunen je hierbij.

 

Werktijd

De leervakken die de je bij ons krijgt, zijn Nederlands, Engels (Spaans), wiskunde, biologie, nask en Mens & Maatschappij. Voor deze vakken met bijbehorende leerdoelen maak je een eigen weekplanning. Gedurende de week worden de vakken aangeboden als instructiemomenten of als  keuzemomenten. Voor de instructiemomenten wordt je  verplicht uitgenodigd. De vakdocent geeft dan uitleg. Op de keuzemomenten bepaal je zelf aan welk vak je gaat werken. Dat doe je zelfstandig maar je kunt daarbij wel om hulp vragen aan de aanwezige vakdocent.

 

Digitale Portal

Alle leerlingen werken met een iPad die toegang verschaft tot een digitale leeromgeving, de portal. In deze portal staan per theorievak en per niveau (BB, KB, en GL/TL) de leerdoelen waaraan je werkt. Elk leerdoel heeft bijbehorende taken, opdrachten en ondersteunende video’s waarmee je je de stof eigen kunt maken.

 

Challenges

Voor het behalen van een diploma is het opdoen van kennis van groot belang. Maar om in de toekomst succesvol te zijn is méér nodig. Dan moet je problemen kunnen oplossen, verstandig met internet kunnen omgaan, dan moet je kunnen plannen, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. Al deze kwaliteiten ontwikkel je tijdens Challenges. Een Challenge is een complexe opdracht die leerlingen in een groepje uitvoeren. Niet alleen in school, maar soms ook daarbuiten. Bij een Challenge is niet het resultaat het belangrijkst, maar staat het ontwikkelen van je kwaliteiten voorop.

 

Individuele Coaching

Om het proces van plannen, werken aan taken en behalen van leerdoelen goed te volgen en te ondersteunen, heb je wekelijks een coachgesprek van 15 minuten. Op deze manier volgen wij je nauwkeurig en kunnen we bijsturen waar dat nodig is.

 

Mentoruur

Iedere dag heb je een mentoruur. Tijdens dit uur bespreekt de mentor zaken die de klas aangaan en maak je een weekplanning.

 

 

Workshop Praktijk

Naast theorie is praktijk een belangrijk onderdeel van het programma . Wij bieden dat aan in de vorm van workshops, afgekort WSP. Wij kennen WSP Techniek, Dier, Bloem, Food en Groen. Tijdens WSP leer je allerlei beroepsvaardigheden. Handig, want die komen ook goed van pas bij het uitvoeren van de challenges

 

Portfolio: bewijs van “groei”

Onze leerlingen werken met een digitaal portfolio. Hierin leg je zaken vast die je geleerd hebt en waar je trots op bent. Met het portfolio laat je zien wie je bent, wat je hobby’s en interesses zijn en hoe ver je bent met het leren van allerlei vaardigheden zoals organiseren, plannen, samenwerken en doorzetten. Ook de leervakken met bijbehorende leerdoelen maken deel uit van het portfolio.  

 

Portfoliogesprek

Aan het einde van iedere periode van een aantal weken heb je een individueel portfoliogesprek met je mentor. Hierin wordt besproken wat er de afgelopen periode is geleerd. Ook worden afspraken voor de nieuwe periode gemaakt. Bij het portfoliogesprek willen we graag dat je ouders aanwezig zijn.

 

Ondersteuning is maatwerk

Binnen de school werken wij met het onderwijs perspectief plan (OPP).  Wij streven zo veel mogelijk naar maatwerk. Vanuit de basisschool en gedurende de schoolloopbaan wordt er samen met  ouders/verzorgers gekeken naar welke ondersteuning passend is en of wij die ondersteuning voldoende kunnen bieden. Wellantcollege vmbo Utrecht werkt samen met een aantal externe kernpartners: o.a. de schoolarts en jeugdverpleegkundige (JGZ), de leerplichtambtenaar (LP), de wijkagent, gezinswerkers van buurtteam voortgezet onderwijs (BTVO) en de begeleider passend onderwijs vanuit het samenwerkingsverband (SWV) SterkVO.