Schooltijden

Op onze school vindt het onderwijs plaats tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Aan het begin van het schooljaar krijg je je rooster. ‘Schooltijd’ betekent niet altijd ‘tijd op school’. Soms vinden activiteiten onder begeleiding ook buiten het schoolgebouw plaats en soms zal je ’s avonds of in het weekend iets moeten doen.

Lestijden

Bij Wellant vmbo Utrecht werk je met een weekrooster. Wil je zien hoe een week bij ons eruit ziet? Bekijk dan hier  een voorbeeld van een weekrooster.

Vakanties

Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag 2 april 2021
Pasen 5 april 2021
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart 13 en 14 mei 2021
Pinksteren 24 mei 2021
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021