Op school krijg je met verschillende mensen te maken. Hieronder zie je wie wat doet en bij wie je terecht kunt met vragen over bepaalde onderwerpen.

Docenten

De docenten verzorgen de lessen.

Mentor

Elke leerling heeft een mentor. De mentor houdt samen met jou in de gaten of je schooljaar goed verloopt. Als het nodig is verwijst hij of zij je door naar bijvoorbeeld de coördinator onderwijs ondersteuning. Je kunt altijd met vragen of problemen bij je mentor terecht. Ook voor jouw ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt.

Coördinator onderwijs ondersteuning

De coördinator onderwijs ondersteuning is de schakel tussen de mentor, docenten, interne specialisten en externe organisaties. Zorgt voor een stevige, heldere ondersteuningsstructuur in de school en bewaakt het (onderwijs ondersteunings)proces.

 

Orthopedagoog

De orthopedagoog adviseert mentoren en docenten om nog beter aan te sluiten bij wat de leerling nodig heeft om tot leren te komen. Indien nodig wordt er onderzoek gedaan naar leervermogen, didactisch functioneren en de executieve vaardigheden.

 

Examensecretaris

Om alle examens goed te laten verlopen heeft elke school een examensecretaris. De examensecretaris zorgt voor de praktische zaken en is aanspreekpunt voor de gang van zaken tijdens de examens.

 

Vertrouwenspersoon

Als je een probleem hebt op school dat je niet wilt of kunt bespreken met je mentor, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zoekt samen met jou naar een oplossing. Alles wat je vertelt, of het nu gaat over seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld, wordt vertrouwelijk behandeld.

Decaan

Moet je een vakkenpakket of een studie kiezen? De decaan zorgt ervoor dat je gedurende je hele schoolperiode goed voorbereid wordt op dit keuzeproces. De decaan weet alles over vervolgopleidingen en de beroepen waar je voor kunt kiezen. De decaan weet precies welk vakkenpakket je nodig hebt en wanneer er open dagen zijn op vervolgonderwijs zoals mbo-scholen of de havo.

 

Conciërge

De conciërge zorgt dat het gebouw en buitenruimtes er netjes bij staan en is eerste aanspreekpunt voor bijvoorbeeld sleutels en kluisjes.

 

Verzuimcoördinator

De verzuimcoördinator houdt bij wanneer je te laat komt of uren gemist hebt, adviseert mentoren hoe te handelen bij ziekteverzuim of ongeoorloofd verzuim en informeert indien nodig de leerplichtambtenaar.