Skills

In de onderbouw maak je iedere periode kennis met een ander groenvak. Dit noemen we Skills. Je krijgt elke week een dagdeel Skills. Tijdens deze lessen maak je kennis met verschillende vakken zoals bloem & design, food, teelt & productie, gezondheid & welzijn en dier. Daarnaast staat er per periode nog een ander thema centraal. Voorbeelden hiervan zijn design & lifestyle, techniek, digitale wereld en verzorging. Samenwerken staat centraal binnen alle thema’s. Natuurlijk is het ook een mooie kans om te kijken waar jouw talenten en interesses liggen!