Kleine, veilige school 

Wellant vmbo is een kleine en veilige school. We hebben ongeveer 397 leerlingen. Je voelt je er snel op je gemak. Onze docenten kennen alle leerlingen. En de leerlingen kennen alle docenten. Dat geeft een vertrouwd gevoel. 

Begeleiding  

Je eerste aanspreekpunt is altijd je mentor. Hij of zij kent jou goed en je kunt bij je mentor met alles terecht. Maar soms heb je een beetje extra begeleiding of hulp nodig. Dat kan zijn omdat je dyslectisch bent, je niet lekker in je vel zit of omdat je last hebt van faalangst. Gelukkig doen we er alles aan om jou te helpen. Bijvoorbeeld door gesprekken met je te voeren of je een training te laten volgen.  

Als je achter dreigt te raken bij de vakken Nederlands, Engels, wiskunde of rekenen, dan krijg je extra ondersteuning. Hiervoor hebben wij hulpuren. Een docent kijkt welk onderdeel jij moeilijk vindt en begeleidt je hierbij. Doordat dit in kleine groepen gebeurt is er meer aandacht voor jou. 

Extra begeleiding  

Er zijn verschillende mensen op school die je begeleiden bij jouw ontwikkeling. Naast docenten, mentoren en klassenmanagers is het soms prettig om je vragen te stellen aan onze decaan.  

Als je extra begeleiding nodig hebt, dan hebben we een team leerlingondersteuning, die je door kan verwijzen naar specialisten die jou extra hulp kunnen bieden. Zo bieden wij faalangstreductie training  aan voor leerlingen met faalangst en kun je de training Rots en Water bij ons volgen. 

Mocht je problemen hebben waar je zelf niet uitkomt, dan kun je altijd terecht bij je mentor. Hij of zij zal je doorverwijzen naar de  vertrouwenspersonen binnen de school of naar de schoolmaatschappelijk werkster. 

LWOO 

Bij Wellant vmbo bieden we leerwegondersteunend onderwijs aan. Bijvoorbeeld als je extra ondersteuning nodig hebt om een diploma te halen. Je kunt lwoo tijdens de lessen krijgen, maar ook buiten lestijd of buiten de school.  Lwoo-leerlingen zitten vaak in kleinere klassen. Afhankelijk van testgegevens krijgen leerlingen wél of geen lwoo-indicatie. De docent van de basisschool kan hierin adviseren. 

Dyslexie en dyscalculie 

Wanneer je dyslexie, of dyscalculie hebt gaat leren niet helemaal vanzelf. Dan kun je extra begeleiding krijgen. Dit wordt onder andere gedaan door de remedial teacher. Zij geeft je in een klein groepje les, in de vakken die je lastig vindt. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan Engels, rekenen of begrijpend lezen. De begeleiding is altijd onder schooltijd.  

Als je een dyslexie- of dyscalculieverklaring hebt, krijg je een pasje. Hierop staat hoe de leraren het voor jou makkelijker kunnen maken. Zo kun je bijvoorbeeld extra tijd krijgen voor het maken van toetsen. Ook kun je gebruik maken van het programma Kurzweil. Dit is een digitaal programma dat teksten voorleest. 

Faalangst 

De meeste leerlingen zijn na een tijdje wel gewend aan een nieuwe situatie. Maar het kan zijn dat je jezelf erg druk blijft maken. Bijvoorbeeld bij een proefwerk, een spreekbeurt, of het stellen van een vraag in de les aan de docent. Dan heb je misschien last van faalangst. Helemaal niet erg, want we hebben speciale trainingen die je helpen daarmee om te gaan. 

Veiligheid in en om de school 

We vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt. Samen gaan we er wat van maken. Wellant doet dit onder andere door je te beschermen tegen agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. En daar moet jij dus ook aan meewerken. Dat is prettig voor jou, maar ook voor je medemens op school. Voor ons allemaal.   

We zorgen dat de gebouwen en de materialen waarmee je werkt aan strenge veiligheidseisen voldoen, zodat er met jou en je spullen vrijwel niets kan gebeuren. Voor je persoonlijke spullen, zoals de schooltas en mobieltje, hebben we een kluisje waarin je alles veilig op kunt bergen. Ook hangen er op een aantal belangrijke punten in school camera's, om alles in de gaten te houden.