Op school krijg je met verschillende mensen te maken. Hieronder zie je wie wat doet en bij wie je terecht kunt met vragen over bepaalde onderwerpen. 

Docenten 

De docenten verzorgen de lessen. 

Mentor 

Elke leerling heeft een mentor. De mentor houdt samen met jou in de gaten of je schooljaar goed verloopt. Als het nodig is verwijst hij of zij je door naar bijvoorbeeld de coördinator onderwijsondersteuning. Je kunt altijd met vragen of problemen bij je mentor terecht. Ook voor jouw ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt. 

Teamleiders 

De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de school. Op onze school hebben we twee teamleiders. Eën teamleider voor leerjaar 1 en 2, de onderbouw en één voor leerjaar 3 en 4, de bovenbouw. 

Leerling coördinator 

De coördinator onderwijsondersteuning is de schakel tussen je mentor, de docenten en externe organisaties op het gebied van leerlingenbegeleiding.  

Examensecretaris 

Om alle examens goed te laten verlopen heeft elke school een examensecretaris. De examensecretaris zorgt voor de praktische zaken en is aanspreekpunt voor de gang van zaken tijdens de examens.  

Vertrouwenspersonen 

Als je een probleem hebt op school dat je niet wilt of kunt bespreken met je mentor, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zoekt samen met jou naar een oplossing. Alles wat je vertelt, of het nu gaat over seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, agressie of geweld, wordt vertrouwelijk behandeld.
 

Decaan  

Moet je een vakkenpakket of een studie kiezen? De decaan zorgt ervoor dat je tijdens de hele schoolperiode goed voorbereid wordt op dit keuzeproces. De decaan weet alles over vervolgopleidingen en de beroepen waar je voor kunt kiezen. De decaan weet precies welk vakkenpakket je nodig hebt en wanneer er open dagen zijn op vervolgonderwijs zoals mbo-scholen of de havo. 

Remedial Teacher 

De remedial teacher begeleidt leerlingen met ernstige leerachterstanden door middel van individuele begeleiding of groepsbegeleiding. Heb je dyslexie of dyscalculie? Ook dat bespreek je met de remedial teacher. 

Orthopedagoog 

De orthopedagoog is er voor jou, je docent en/of je ouder. Bijvoorbeeld als het nodig is om een onderzoek te doen, zoals een intelligentieonderzoek, een onderzoek naar aandachtfuncties of een onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Schoolmaatschappelijk werker 

Bij de schoolmaatschappelijk werkster kun je terecht voor een aantal gesprekken als je met een probleem zit.. Bij problemen die binnen die gesprekken niet kunnen worden opgelost, kan ze je doorsturen naar een instantie die je verder kan helpen.  

 

Conciërge 

De conciërge zorgt dat het gebouw en buitenruimtes er netjes bij staan en is eerste aanspreekpunt voor bijvoorbeeld sleutels en kluisjes. 

Stagebegeleiding 

De stagebegeleiding adviseert bij het zoeken naar een stageplaats, helpt bij het maken van een stageverslag, onderhoudt contacten met het stagebedrijf. De begeleiding brengt ook regelmatig bezoeken aan de bedrijven.