De wereld waarin je leeft verandert snel. In alle lessen besteden we daarom aandacht aan het ontwikkelen van de 21ste eeuwse vaardigheden. Zo leren we je om onderzoekend, kritisch en creatief te denken. Om samen te werken, te plannen en te presenteren. Computers zijn niet meer weg te denken in onze wereld. Daarom is het belangrijk dat je hiermee goed kunt werken.

Je krijg bij ons op school ICT-basisvaardigheden, je leert programmeren en hoe je verstandig en handig gebruik kunt maken van de mogelijkheden van ICT. Tenslotte is het belangrijk dat we duurzaam omgaan met onze omgeving en de wereld. Onze groene school sluit hier naadloos op aan. Je leert een bijdrage te leveren aan een gezonde en schone samenleving.