Wat leuk dat jij je wilt inschrijven bij onze school! We kijken erg uit naar je komst. 

 

Hoe werkt het?

  

 • Download het inschrijfformulier van Westplas Mavo
 • Print het formulier en vul het zo volledig mogelijk in (laat je ouder(s)/verzorger(s) niet vergeten hun handtekening te plaatsen). Lever dit samen in met: 
  • het formulier dat je van de basisschool ontvangt (bijv. ELK-formulier met daarop je schooladvies). Vul daar ook de school van je tweede t/m vijfde keuze in!
  • je identiteitsbewijs. Wij moeten inzage hebben gehad in je geldige legitimatiebewijs of uittreksel uit de basisadministratie.
  • Indien van toepassing: onderzoeksrapport van bijvoorbeeld dyslexie of ADHD. 
 • Pas als alle papieren volledig zijn en alle gegevens van de school waarvan de leerling vertrekt door ons zijn ontvangen en eventuele aanvullende testen positief zijn beoordeeld, is de aanmeldingsprocedure afgerond en is de inschrijving definitief.
 • Vanaf het moment dat de bovengenoemde formulieren zijn ingeleverd, vraagt de Westplas Mavo met behulp van het ELK-formulier informatie op bij de basisschool.

  

Businessklas of Projectklas?

Wij bieden twee themaklassen aan: project en business. Wij formeren in totaal maximaal vijf klassen. Wanneer hier voor één van de twee klassen een teveel aan aanmeldingen voor zijn, wordt er eerst gevraagd of de leerling ook in de andere thema klas wil. Zo niet dan wordt er geloot. Uitloting voor businessklas betekent automatisch recht op toelating in de projectklas en andersom. Wanneer onze school als tweede voorkeur wordt opgegeven, bestaat de mogelijkheid dat de gekozen themaklas vol is en er alleen plaats is in de andere.


Aanname beleid Westplas Mavo

Onze school houdt zich aan de afspraken van de kernprocedure. In afstemming met de overige VO-scholen en PO-scholen in de regio Amstelland en Meerlanden hanteert Wellantcollege Westplas Mavo voor schooljaar 21-22 een maximum van 5 brugklassen voor alle leerlingen met een vmbo-t of vmbo-t/h advies. Eveneens is besloten dat er in tegenstelling tot voorgaande jaren geen vmbo k/t adviezen worden toegelaten. Die leerlingen zijn van harte welkom op o.a. Wellantcollege De Groenstrook. Alle aangenomen leerlingen worden uitgenodigd voor de kennismakingsmiddag voorafgaand aan het eerste leerjaar. Bekijk ook eens de website van het Samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden: www.swvam.nl. Een heldere beschrijving van de kernprocedure vind je in de schoolkeuzegids.

Overaanmelding

Voor schooljaar 2021-2022 streven wij ernaar iedere leerling, die voldoet aan de toelatingseisen voor klas 1, te plaatsen. Leerlingen die aangemeld worden voor klas 2 en 3 worden altijd op een wachtlijst geplaatst, omdat het afhankelijk is van de ruimte die ontstaat na de overgangsvergadering. Op 30 juni 2021 hebben wij de laatste rapportvergadering, hierna weten wij hoeveel plekken er beschikbaar zijn.

 

Procedure voor zij-instroom

 

Aanmelding hogere leerjaren voortgezet onderwijs 

 • Aanmelden dient te gebeuren via ons Inschrijfformulier zij-instroom Westplas Mavo en het Centraal aanmeldformulier zij-instroom. Deze ingevulde formulieren zijn geen definitieve inschrijving. Die beslissing valt eind juli, als bekend is of er ruimte is in de verschillende klassen/leerjaren.
 • Leerjaar 4 zij-instromen is zo goed als onmogelijk, gezien de vakkenpakketkeuze en het afronden van Maatschappijleer in leerjaar 3.

 

Voorrangsregels

Tot op heden hanteren wij slechts de volgende voorrangsregels voor de zij-instromers in klas 2 en 3:

 • Leerlingen die van een andere Wellant-vestiging komen
 • Postcode 1431 t/m 1433

 

U kunt hier onze SOP downloaden over de ondersteuning die wij bieden bij het aanmelden op onze school.

 

Wellantcollege Westplas Mavo heeft ook een eigen zij-instroom procedure opgesteld. Download hier onze procedure.

 

Om tot inschrijving over te kunnen gaan wordt er gekeken naar:

 • De beschikbare plaatsen die onze school volgend schooljaar biedt. Wij weten dit na de overgangsvergadering (Datum zal zo snel mogelijk worden gecommuniceerd)
 • Komt de betreffende leerling uit deze regio? Leerlingen uit de regio Amstelland gaan voor, daarna wordt er geplaatst op binnenkomst van aanmelding. Uitzondering hierop zijn verhuisgevallen, die gaan altijd voor.
 • Als er beschikbare plaatsen zijn, moet er gekeken worden of de leerling plaatsbaar is. Dit wordt vastgesteld aan de hand van de overdracht door de school van herkomst en eventueel intakegesprek.
 • De school van herkomst blijft verantwoordelijk voor de begeleiding van de afstroom/zij-instroom en hebben dus ook een inspanningsverplichting/informatie-verplichting. Zonder schriftelijke informatie van de school van herkomst wordt de aanmelding niet in behandeling genomen.
 • Ook de school van herkomst heeft alle informatie over zij-stroom. Bij vragen kunt u zich tot hen wenden.