Wil jij je inschrijven op onze school? Daar zijn we heel blij mee! Inschrijven is heel eenvoudig! Download het inschrijfformulier en stuur deze volledig ingevuld aan ons terug.


Aanname basisgegevens

De aanmelding is officieel wanneer wij een volledig ingevuld inschrijfformulier met voorkeurslijst, voorzien van een handtekening van een wettelijk vertegenwoordiger, hebben ontvangen.

Basisschooladvies

De plaatsing in een bepaalde afdeling is afhankelijk van het basisschooladvies.  Zowel leerlingen met een eenduidig als met een gemengd advies zijn welkom. We bekijken elk advies zorgvuldig en plaatsen de leerlingen op het bij hen passende niveau. Als er een onvoldoende duidelijk beeld is van de capaciteiten van de leerling, neemt de school contact op met de basisschool voor nader overleg. Leerlingen met een advies voor theoretische leerweg, gemengde leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en basisberoepsgerichte leerweg zijn bij ons toelaatbaar. Leerlingen met een advies voor het praktijkonderwijs zijn niet toelaatbaar.

 

Voor leerlingen met een LWOO advies geldt dat er sprake moet zijn van grote leerachterstanden op de volgende didactische gebieden: Begrijpend lezen, inzichtelijk rekenen, spelling en technisch lezen.

Criteria voor aanvraag LWOO

 • Minimaal twee leerachterstanden tussen 25% en 50%, waarvan één van de gebieden begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen betreft.
 • Daarnaast moet er een intelligentieonderzoek zijn afgenomen

Criteria voor aanvraag LWOO+

 • Minimaal twee leerachterstanden tussen 25% en 50%, waarvan één van de gebieden begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen betreft.
 • IQ >90
 • Aantoonbaar sociaal emotionele problematiek op het gebied van prestatiemotivatie, faalangst of emotionele instabiliteit.

Overige uitgangspunten (regulier & LWOO)

 • Affiniteit met de door ons gegeven Groene - en niet Groene praktijkvakken.
 • Affiniteit met ons onderwijssysteem.
 • Driehoeksamenwerking ouders-leerling-school
 • Het is mogelijk dat wij ouders uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.

 

Ouders zijn verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van alle vereiste formulieren en papieren: adviesformulier voortgezet onderwijs (van de basisschool)/ aanmeldingsformulier, voorkeurslijst en ouderzienswijze Wellant Westvliet/ kopie ID. Bij vragen kunt u contact opnemen met de receptie van het Wellantcollege Westvliet  telefoonnummer 070-3864228.

Aantal te plaatsen leerlingen

 • 36 basisberoepsgerichte leerweg adviezen met de verhouding regulier en LWOO, met een maximum van 2/3 LWOO
 • 48 kaderberoepsgericht leerweg adviezen met de verhouding regulier en LWOO, met een maximum van 1/3 LWOO
 • 52 gemengde/theoretische leerweg adviezen met de verhouding regulier en LWOO met een maximum van 1/4 LWOO

Dit zijn streefcijfers voor de gewenste klassenindeling en totale capaciteit. Afhankelijk van het verloop van de aanmeldingen, kan op onderwijskundige gronden of vanwege organisatorische redenen, worden afgeweken van deze indeling.

 

In geval van over-aanmelding geldt het volgende:

Er geldt een voorrangsregel voor broertjes en zusjes van leerlingen die al op onze school zitten.

Onder de overige leerlingen wordt geloot volgens de BoVo-richtlijnen.