Onze leerwegen 

 

Wellant vmbo biedt alle leerwegen (niveaus) van het vmbo aan. Er zijn locaties die alleen mavo (theoretische leerweg) aanbieden, zoals bijvoorbeeld Westplas Mavo. Informatie over deze locaties is te vinden op onze website wellantmavo.nl Onze locatie Amsterdam Linnaeus biedt ook praktijkonderwijs. Sommige locaties bieden ook leerwerktraject. Dit is een variant van de basisberoepsgerichte leerweg, waar je leert en werkt tegelijk.

Doorstroomschema vmbo

Onderbouw en bovenbouw 

 

Het vmbo duurt vier jaar en bestaat uit twee delen: 

de onderbouw (eerste en tweede leerjaar) en de bovenbouw (derde en vierde leerjaar).  

 

Onderbouw

De onderbouw is voor iedereen in dezelfde leerweg hetzelfde. In de onderbouw ligt de nadruk vooral op de persoonlijke vorming. Je leert om zo actief en zelfstandig mogelijk te leren. Belangrijk is om erachter te komen op welke manier je het beste leert, welke vakken en leergebieden bij je passen en hoe zelfstandig je bent. 

 

Pas in de bovenbouw ga je keuzes maken. Vanaf het eerste jaar helpen we je om die keuzes goed te kunnen maken. Dit doen we via loopbaanbegeleiding (LOB). Je krijgt een praktisch programma waarin je stap voor stap werkt aan je loopbaancompetenties. Alles wat je hierbij leert over jezelf verzamel je in je eigen loopbaandossier. Dit dossier groeit met je mee en moet je laten 

zien bij je examen. 

 

Bovenbouw

Hier bereid je je voor op het mbo of havo en volg je het examenprogramma. 

De school plaatst je in de leerweg die past bij de manier waarop jij het beste leert. Meer praktijk of meer theorie. Afhankelijk van de gekozen leerweg doe je examen in een aantal algemene vakken en het beroepsgerichte vak uit de sector groen. In de schoolgids van de locatie lees je meer over de invulling van het beroepsgerichte programma. 

 

Doe je mavo dan volg je, in plaats van een beroepsgericht vak, een extra algemeen vak. Volg je de GL of TL/mavo, dan maak je ook een sectorwerkstuk.