Communicatie met ouders 

Informatie over jouw schoolprestaties geven we aan de ouders die het gezag over jou hebben en op hetzelfde adres wonen als jij. Wanneer maar één ouder het gezag over jou heeft, zal aan die ouder informatie worden gegeven en gaan we ervan uit dat deze de andere ouder informeert. Wanneer dat niet gebeurt, heeft de andere ouder nog steeds recht op informatie en zullen wij deze op verzoek van die ouder verstrekken. 

 

Het kan zijn dat een ander dan jouw ouders de zorg voor je heeft. In dat geval zullen we steeds per keer beoordelen aan wie de informatie wordt verstrekt, uiteraard volgens de daarvoor geldende regels. 

 

Kwaliteit van ons onderwijs 

Willen jij of je ouders meer weten over de kwaliteit van Wellantcollege? 

In het jaarverslag vind je informatie over ons onderwijs. Het jaarverslag vind 

je hier.

 

Daarnaast hebben we per locatie een aantal belangrijke gegevens voor je verzameld die je kunt inzien via www.scholenopdekaart.nl. Je kunt daar zien hoe we ervoor staan en hoe goed we het doen. Je vindt er bijvoorbeeld het percentage leerlingen dat een diploma behaalt, met welke examencijfers ze dat doen en hoeveel procent van de leerlingen onvertraagd de onder- en bovenbouw doorloopt.  Daarnaast kun je zien wat de ontwikkelingen zijn binnen ons onderwijs, hoe we met lesuitval en pesten omgaan. Maar ook hoe tevreden de leerlingen en ouders over ons zijn. 

 

De informatie die we krijgen uit verschillende kwaliteitsmetingen gebruiken we ook zelf. We kunnen zien waar het goed gaat en we kunnen ook waar dat nodig is gerichte verbeteracties starten. Tenslotte kun je ook kijken op de site van de onderwijsinspectie. Hier zie je hoe de onderwijsinspectie Wellant vmbo beoordeelt. 

 

In het algemene deel van de schoolgids staat alle informatie over wellant vmbo en ons vmbo onderwijs. Heel veel van deze informatie vindt u ook op deze  website. Download het algemene deel van onze  schoolgids. In het locatiedeel van de schoolgids staat alle specifieke informatie van de school.  Dit locatiedeel is te downloaden op de site van de locatie.