Wilt u een student de mogelijkheid bieden om praktijkervaring op te doen binnen uw bedrijf? Dat stellen we zeer op prijs!

 

Op deze pagina vindt u alle informatie over wat het betekent om een student te begeleiden.

 

Het leren in de praktijk, op uw bedrijf, staat bekend als stage lopen. Wij noemen het beroepspraktijkvorming (BPV). Beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van een middelbare beroepsopleiding. Niet alleen leert de deelnemer de theorie in praktijk te brengen. Zij leren bovendien hoe je in een bedrijf moet functioneren, over de omgang met collega’s en wat er verwacht wordt aan zelfstandigheid en werkhouding. De deelnemers van nu zijn de werknemers van morgen.

Waarom leerbedrijf worden?

Voordelen voor u als BPV-leerbedrijf 

 

  • u heeft de kans om potentiële werknemers te leren kennen;
  • u kunt bijdragen aan het opleiden van gemotiveerd en vakkundig personeel; 
  • de deelnemer brengt kennis mee waar u als bedrijf iets aan heeft.

 

Alle voordelen en meer informatie over de BPV, vindt u in onze brochure.

U kunt deze hier bekijken.

 

Als u zich aan wilt melden als leerbedrijf. dan kunt u dat doen bij SBB.

Alles over BPV en geld

Subsidie

Leerbedrijven met een deelnemer van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) komen  in aanmerking  voor overheidssubsidie. Deze subsidie is bedoeld als compensatie van de gemaakte begeleidingskosten. Meer informatie over deze subsidie vindt u in de brochure van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

In sommige gevallen kunt u als leerbedrijf ook een beroep doen op subsidies uit opleidingsfondsen. Dit zijn sectorale, veelal aan CAO gekoppelde fondsen. Via www.colland.nl  kunt u nalezen of er een dergelijk fonds bestaat in uw sector.

 

Salaris of vergoeding

De BBL-deelnemer is als werknemer bij u in dienst en staat (meestal) op de loonlijst. Het salaris wordt, indien van toepassing, bepaald door de cao en vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Een deelnemer van de beroepsopleidende leerweg (BOL) ontvangt geen beloning van het leerbedrijf. Een onkosten- en/of reiskostenvergoeding mag wel. Echter: zodra deze vergoeding hoger is dan de gemaakte onkosten, is premieafdracht verschuldigd.

Uw rol bij BPV

Begeleiding op het leerbedrijf

Deelnemers komen bij u op het bedrijf het vak leren. U als praktijkopleider ondersteunt de deelnemer heel direct in dit leerproces. U geeft werkopdrachten en instructies, bespreekt de werkzaamheden van de deelnemer en geeft hem tips en adviezen over leren en functioneren. U houdt de voortgang en planning in de gaten. U voert gesprekken met de deelnemer en de coach van school. Wellantcollege biedt u houvast in het begeleidingsproces door middel van een BPV-informatiemap met standaardformulieren en een aanspreekpunt binnen school. 

 

Meer informatie over de samenwerking tussen student, leerbedrijf en school vindt u hier.

Een goede start van de BPV

De BPV begint met het maken van afspraken. Belangrijk hierbij is het afstemmen van de verwachtingen. Zowel de verwachtingen van u, van de student als van school . Meer informatie daarover vindt u hier.

Zie ook de handige en praktische tips van SBB!

 

Een aantal formele afspraken worden vastgelegd in een Praktijkovereenkomst (POK) Deze overeenkomst wordt door zowel het leerbedrijf, de student als de school, voordat de BPV start, getekend. Klik hier voor een voorbeeld van de POK.

 

SBB heeft voor een reeks beroepen korte films gemaakt over de BPV. Het is zeker zinvol om samen met de student een relevante film te bekijken. Dat maakt veel duidelijk. Onderstaande films zijn beschikbaar:

  

Dierenartsassistent, paraveterinair

Groene Ruimte - opzichter/uitvoerder

Hovenier - vakbekwaam

Hovenier - medewerker

Voeding & technologie - vakbekwaam medewerker

Voeding & technologie - vakexpert

Voeding & Technologie - medewerker

Veehouderij - medewerker

Veehouderij - expert

Veehouderij - vakbekwaam

Dierverzorging - vakbekwaam 

Dierverzorging - medewerker

Dierverzorging - Bedrijfsleider

Natuur, water & recreatie - vakbekwaam medewerker

Versindustrie - allround medewerker

Vakexpert agrohandel en logistiek

Medewerker agrohandel en logistiek

Agrohandel en logistiek vakbekwaam

Vakexpert Teelt en groene techniek

Medewerker Teelt

Vakbekwaam medewerker Teelt

Vakexpert Bloem, Goen & Styling

Bloem, Groen & Styling - vakbekwaam medewerker

Bloem, Groen & Styling - medewerker

Vakexpert agrarisch loonwerk

Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk

Medewerker agrarisch loonwerk

Paardensport en -houderij - bedrijfsleider

 

 

 

 

 

Inhoud en beoordeling BPV

De student volgt bij u een groot deel van de opleiding. Tijdens de opleiding gaat de student aan de slag om zich bepaalde werkzaamheden eigen te maken. Samen maakt u afspraken over met welke doelen en werkprocessen de student aan de slag gaat. In een aantal gevallen krijgt de student van school opdrachten, die horen bij één of meerdere werkprocessen.

 

Aan het eind van de BPV of eerder (afhankelijk van de leerweg) beoordeelt u de voortgang die is geboekt bij het uitvoeren van de werkprocessen. Daarnaast geeft u een beoordeling over het functioneren van de student.

 

Alle werkprocessen staan op het formulier dat u ook gebruikt voor de beoordeling van de voortgang. Per opleiding vindt u deze in de BPV-informatiemap. U kunt hier dus precies zien wat er van de student, gedurende zijn opleiding en tijdens de BPV, wordt verwacht om te doen.

 

Alle verdere informatie over de BPV treft u in de BPV-informatiemap en in de brochure leerbedrijf gezocht.

Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de BPV-coach van school.

 

Snel naar

Bent u op zoek naar informatie over BPV?

Onderstaand de links naar de belangrijkste informatiebronnen.

Meer informatie voor bedrijven

Voor bedrijven

Samen met het bedrijfsleven en de overheid geven we vorm en inhoud aan ons onderwijs

Lees meer

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Om leerbedrijf te worden moet u eerst een erkenning aanvragen bij de (SBB)

Lees meer

Samenwerken in de BPV

We hebben de belangrijkste verwachtingen van leerbedrijf, student en school op een rijtje gezet.

Lees meer