Wellantcollege is een toonaangevende, professionele onderwijsinstelling met scholen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Midden-Nederland. Wellantcollege biedt vmbo-onderwijs (23 locaties) en mbo-opleidingen (11 locaties). Zo'n 1.400 medewerkers maken dat mogelijk voor 13.000 vmbo- en mbo-leerlingen. Het aantal leerlingen per locatie ligt tussen de 300 en 1.200. Wellantcollege verzorgt cursussen & trainingen vanuit de verschillende kenniscentra die gekoppeld zijn aan onze mbo-scholen.

 

De raad van toezicht van Stichting Wellant is op zoek naar:

 • Een voorzitter raad van toezicht
 • Een lid raad van toezicht

 

Voor beide functies wordt gevraagd naar specifieke expertise op een van de volgende gebieden:

 • Groene economie en groen bedrijfsleven
 • Samenwerking in de publieke en private sector

 

Een uitgebreide functiebeschrijving treft u aan in de profielschets. Deze profielschets bevat tevens informatie over Wellantcollege en de samenstelling en werkwijze van de raad van toezicht.

 

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure is als volgt:

 • Sluiting sollicitatietermijn: zondag 7 januari 2018. U kunt alleen digitaal solliciteren:
 • Selectiegesprekken:
  • Eerste gesprek: vrijdag 26 januari 2018
  • Tweede gesprek: vrijdag 2 februari, in de middag
 • Op basis van deze gesprekken wordt per beschikbare functie één kandidaat voorgedragen. Voordat tot benoeming wordt overgegaan vindt eerst een kennismakingsgesprek plaat met de Ondernemingsraad (maandag 12 februari). De kandidaat voor de functie van voorzitter raad van toezicht heeft voorafgaand daaraan nog een verdiepend gesprek met de voorzitter van het college van bestuur.
 • Zowel de Ondernemingsraad als het college van bestuur brengen advies uit aan de raad van toezicht over de kandidaten.
 • Benoeming vindt plaats in de vergadering van de raad van toezicht op 22 februari 2018.

 

Informatie over Wellantcollege en Stichting Wellant

Meer informatie kunt u vinden op www.wellant.nl en in onderstaande documenten.

 

 

Vragen

Vanwege de kerstvakantie is Wellantcollege telefonisch niet bereikbaar. U kunt uw vragen stellen via e-mail aan de secretaris van de raad van toezicht, Liesbeth de Wit: LBde.wit@wellant.nl. Mocht u telefonisch contact wensen, dan kunt u op dit e-mailadres uw contactgegevens achterlaten. U wordt dan binnen enkele dagen teruggebeld.